Rättsskydd och rättshjälp

 

Då allt kan kännas motigt finns vi för att hjälpa Dig! Nymans Advokatbyrå hjälper Dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp och därmed behöver Du inte ha egen kontakt med försäkringsbolag eller myndigheter.

Rättsskydd

Som privatperson och i nästan alla fall även som företagare har Du möjlighet att i civilrättsliga tvister få största delen av Dina kostnader för vårt arbete täckta genom Din rättsskyddsförsäkring.
Rättsskydd ingår vanligtvis i hemförsäkringen och i de flesta försäkringslösningar Du kan teckna som företagare och innebär därmed att större delen av ombudskostnader och vissa utredningskostnader finansieras genom försäkringen. Villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag varför det är av vikt att kontrollera vad som gäller för just Din försäkring. Vi på Nymans Advokatbyrå hjälper Dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om Du inte har möjlighet använda Dig av rättsskyddet i en försäkring kan Du som privatperson vara berättigad till allmän rättshjälp.

Ersättningen från staten genom allmän rättshjälp är inkomstrelaterad och ansökan om rättshjälp sker via Rättshjälpsmyndigheten. Du har själv att svara för en rättshjälpsavgift som bestäms utifrån din inkomst.

Vi på Nymans Advokatbyrå hjälper Dig med ansökan.

Trafikskador

Behöver Du hjälp med reglering av en trafikskada kan vi i princip alltid ge Dig gratis biträde. Det är dock ingen garanti utan avgörs från fall till fall av försäkringsbolaget.

Kontakta oss så förklarar vi mer.

Fastighetsrättliga frågor

Ibland blir en fastighetsaffär inte som Du drömde om. Vi har då möjlighet hjälpa Dig.

Är Du medlem i Villaägarna har Du alltid rätt till en timmes fri rådgivning i fastighetsrättsliga frågor.

Konsumenttvistnämnden

Vi vill informera Dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet.

Denna konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav avseende advokatverksamhet som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag.

Det behöver faktiskt inte vara så krångligt.

Vi förstår att det kan kännas övermäktigt att ge sig in i en rättslig tvist när man inte har full förståelse för lagar, riktlinjer och bestämmelser. Det är därför vi finns.

Behöver Du vår hjälp?

Ring oss eller sänd ett mail så ser vi förutsättningslöst över Ditt ärende tillsammans.