Om byrån

Nymans Advokatbyrå belägen i Hudiksvall drivs och ägs av advokat Jan Nyman sedan våren 2019. Advokat Jan Nyman började på advokatbyrån år 2000 och byrån hade då  namnet Krokströms Advokatbyrå. År 2009 blev Jan Nyman delägare i Krokströms Advokatbyrå. I maj 2020 bytte byrån namn till Nymans Advokatbyrå. 

Välkommen till oss!

Jan Nyman

Advokat / Byråinnehavare
070-394 74 11
jan.nyman@nymansadvokater.se

Christoffer Röstlund

Helena Bryngelsson

Reception och administration
0650-100 63
info@nymansadvokater.se

Erika Ahlberg

Advokat
070-293 27 41
erika.ahlberg@nymansadvokater.se

Jan Nyman

Advokat / Byråinnehavare
070-394 74 11
jan.nyman@nymansadvokater.se

Erika Ahlberg

Advokat
070-293 27 41
erika.ahlberg@nymansadvokater.se

Christoffer Röstlund

Biträdande jurist
070-558 33 00
christoffer.rostlund@nymansadvokater.se

Helena Bryngelsson

Reception och administration
0650-100 63
info@nymansadvokater.se

Osäker på vem Du ska kontakta?

Ring receptionen så hjälper vi Dig att få kontakt med rätt medarbetare för Ditt ärende.

Jan Nyman

Hej!

Det är jag som är Janne Nyman. Jag har arbetat som jurist och sedemera advokat sedan år 1996. Efter 4 år som jurist i Uppsala började jag på Krokströms Advokatbyrå, numera Nymans Advokatbyrå, och blev advokat år 2003. Som bördig från Hudiksvall är det naturligtvis glädjande att nu få driva en verksamhet på hemmaplan.

Vilket ärende som Du än har är det vår målsättning att Du alltid ska känna Dig välkommen på vår advokatbyrå och trygg i vetskapen om att Du hela tiden kommer att få en professionell hantering av just Ditt ärende.

Om det är något som Du undrar över är Du alltid välkommen att ringa oss eller sända ett mejl så ska vi göra vårt bästa för att svara på just Din fråga.

Välkommen!

Christoffer Röstlund

Jag har tidigare arbetat som ledare i olika befattningar innan jag valde att byta bana och omskola mig till jurist. Min juristexamen kom därför sent i livet och jag utexaminerades våren 2020.

 

Då jag tidigare arbetat inom främst försäljningsföretag ligger olika varianter av konsumenträtt nära till hands för mig i det juridiska. Jag intresserar mig också för upphovsrätt, familjerätt, socialrätt och diskrimineringsrätt. Jag har också på byrån fått möjlighet att arbeta en del med fastighetsrätt vilket blivit ytterligare ett intresse för mig. Åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde.

 

Min främsta styrka som jurist anser jag själv är min förmåga att utreda ärenden samt en inställning att hela tiden vilja lösa problem. Jag räds därför inte komplexa juridiska frågor, och om något känns oöverskådligt eller svårt att få grepp om för dig som sökande, tar jag mig gärna tid att lotsa dig genom de juridiska frågeställningar som kan uppkomma.

Helena Bryngelsson

Erika Ahlberg

Sommaren år 2019 började jag arbeta på
Nymans Advokatbyrå som under den tiden hade namnet Krokströms Advokatbyrå.

Mina arbetsområden inom byrån är idag främst familjerätt, offentligt biträde i tvångsvårdsmål, civilrättsliga tvister och personskadereglering.

Åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.