Juridiska tjänster

Nymans Advokatbyrå erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och åtar sig uppdrag inom flertalet rättsområden och hjälper även Er utforma de avtal Ni är i behov av.

Vi arbetar med att bistå klienterna utifrån varje unik situation där det för våra skickliga jurister är kvalitet och engagemang som står i fokus.

Din trygghet är viktig

Det är viktigt för oss att Du känner dig trygg genom hela processen och därför är vår målsättning att ge kompetent och kvalificerad juridisk rådgivning med personlig kontakt och service. Den jurist som uppdraget lämnas till är även den som utför arbetet.

Du som klient skall alltid kunna veta att den jurist som anlitats också är den som är mest insatt i ditt specifika ärende.

Våra huvudsakliga inriktningar

Nymans Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå som åtar sig uppdrag inom en rad olika rättsområden. Våra huvudsakliga inriktningar är brottmål, familjerätt, socialrätt, personskadereglering samt fordrings- och obeståndsrätt. 

Vi hjälper även till att upprätta avtal såsom exempelvis testamente, bodelningsavtal och framtidsfullmakt. Vi arbetar inom ett brett område så kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa just Dig!

Behöver Du hjälp?

Ring oss eller skicka ett mail så ser vi förutsättningslöst över Ditt ärende tillsammans.